Hakkımızda

Egem Platformu 2005 yılında Ege bölgesindeki 8 ilimizin Ankara’da faaliyet gösteren dernekleri tarafından kurulmuştur.

Kuruluş amaçlarımız içerisinde Ankara’da yaşayan Egeli hemşehrilerimizi bir araya getirmek, Ege kültürünü, Ege dayanışmasını oluşturmak, Egeli hemşehrilerimiz arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin hepsiyle birarada olmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bizleri temsil eden tüm parlamenterlerimizi ve bürokraside görev alan bürokratlarımızı biraraya getirmek ve hemşehrilik dayanışmasına azami özeni göstererek bölgemiz adına neler yapabileceğimizi ortak akılla sorgulamak vardır.

Bizler, bu amaçlarla kurulmuş, Ege illeri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı azami ölçüde sağlamak hedefiyle bir araya gelen ve adını da Egem Platformuyla özdeşleştiren büyük bir güç birliğiyiz. Bizler Egeliler olarak başkentte çok geniş bir aileyiz ve bu farkındalığı da el birliği ile daha da ilerilere taşımak zorundayız. Bugün baktığımızda Ankara’daki, İç Anadolu bölgesine ait il derneklerinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu gerçekten takdire şayandır. Bizler de bu güzellikleri Egeliler olarak geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız.

Ege; büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ağustos’ta Kocatepe’de başlatıp 9 Eylül’de İzmir’de sonlandırdığı Büyük
Taarruz’un adıdır. Ege; Misak-ı Milli hudutlarımızın çizilerek vatan toprağı yapılan yerin adıdır. Ege, cumhuriyetimizin kazanıldığı, kazanımlarının tüm dünyaya haykırıldığı yerin adıdır.

Bizler kuruluşundaki katkılarıyla ve bugün yüksek enerjisi ve emekleriyle Uşaklılar Derneği başkanımız Nuray Salıcı’yla, kuruluşunda ve bugünkü dinamizmi ile Kütahya İlinden Yetişenler Derneği başkanı Nuri Uygun’la, yine kuruluşundaki emek ve katkılarının yanında bugün halen gençlere taş çıkartan enerjisiyle Adnan özkul’la, Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Gezinti ile, Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Özerkan’la, İzmirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Aksu ile Aydınlılar Derneği Başkanı Halil Apaydın’la “biriz ve beraberiz” diyoruz. Bizler “Hep birlikte Egeyiz.” diyoruz.

Saygılarımızla…

Vizyonumuz

Egem Platformu Ege illeri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlayarak, başkentte yaşayan Egeli lerle bir bütün olarak, gerek Egeli milletvekillerimizin komisyonlarda daha fazla sayıda yer almalarını sağlamak, gerekse bürokratlarımızın daha üst seviyelerde görev yapmalarına katkı sağlamaktır. Bununla birlikte Egelilerin TBMM’nde çözümlenmesi gereken sorunlarının takipçisi olmak, bürokraside görev yapan bürokratlarımızın da bu çözümlemede katkı ve desteklerini almaktır.

Misyonumuz

Ankara’da yaşayan Egelilerin çağdaş dünya ile bütünleşmesine ve gelişen dünyada güçlü bir sivil toplum oluşmasına katkıda bulunmaktır. Ankara’da yaşayan Egelilerin sivil toplum hareketine rehberlik ederek daha güçlü bir lobi oluşturmasına gereken özeni göstermektir. Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektir.